Včelí med je čistě včelí produkt, do kterého není nic přidáno ani z něj nic odebráno. Med včelám slouží jako zdroj potravy.
Vytváří ho tak, že sladké šťávy nasbírané na rostlinách obohacují o výměšky svých trávicích žláz, v úlu z nich pak odpařují vodu,
několikrát je znovu přepracovávají a přesunují, až je nakonec jako med uloží do buňky v plástu a zavíčkují (zakonzervují) voskovým víčkem.

Vickovani plastve

 

 

Nektar, je sladká tekutina z květů rostlin, kterou rostliny cíleně produkují, aby přilákaly ke svým květům opylovače.

nektar

 

Medovice, je vedlejší produkt mšic i jiného hmyzu, který saje na listech a jehličí stromů rostlinné šťávy bohaté na cukry
z nichž ale zpracovává především bílkoviny. Sladké výměšky pak vystřikuje v podobě medovice na povrch listů a jehličí.

 

Medovice

 

Rostlinné šťávy, ze kterých včely vyrábí med se dělí podle svého původu

druhy medu

 

 

Podle obsahu těchto složek se medy rozlišují na

 

medy květové (nektarové) (světlé) 

 medy medovicové (tmavé)
kvetovy lipovy Medovicovy smiseny

 

To je také jediné oficiálně přípustné označení medu. Od sebe je odlišuje pouze elektrická vodivost (konduktivita).
Medy s vodivostí do 80mS/m (milisiemens na metr) jsou označovány jako květové, nad 80 mS/m jako medovicové.

Květové medy pak mohou být buď jednodruhové nebo vícedruhové. Zatímco vícedruhový květový med obsahuje nektar z více druhů rostlin, tak jak kvetou v dosahu včel,jednodruhové květové medy se z velké části skládají z nektarů jedné rostliny. V našich končinách nejčastější jednodruhový med je hlavně med řepkový, akátový, lipový, slunečnicový a svazenkový.