Včelí vosk je přirozený produkt, který vzniká metabolickou přestavbou medu a pylu v těle některých druhů včel. U včely medonosné je producentem dělnice ve 12. až 18. dni svého života.

Při tvorbě díla včela potí vosk na tzv. voskových zrcátkách na spodní straně 3.-6. článku (tergit) zadečku. Chitinová stěna zrcátek je perforovaná mikroskopickými otvory, jimiž po zvýšené námaze tryská sekret jako čerstvý vosk. Na vzduchu tuhne a ve formě šupinky přebírá anatomický tvar zrcátka. I když se šupinka odloupne, zůstává částečně zasunutá pod přečnívajícím okrajem sousedního článku zadečku.

Hmotnost jedné, 0,5 mm silné, šupinky se pohybuje v rozmezí 0,8-2 mg.
Ke vzniku 1 kg vosku včely spotřebují 3,5-10 kg medu a kolem 50 g pylu.
Na 1 kg vosku potřebují 1.250.000 šupinek. Pokud včelstvo nestaví plásty, padá vosk na dno úlu, kde vytváří takzvanou měl.

Měrná hmotnost vosku ρ (Ró) je 0,960-0,970 g/cm³
bod tání 62-65°C
bod tuhnutí 60,5°C
bod varu 180-200°C

 

Chemické složení vosku

Chemické složení vypadá zjednodušené takto :

72 % alkyl-estery mastných a voskových kyselin
13-13,5 % volné voskové kyseliny
12-12,5 % uhlovodíky
1-2,% voda

Vosk obsahuje až 284 různých složek. Ne všechny byly identifikovány, ale asi 111 z nich jsou látky těkavé. Z kvantitativního hlediska jsou nejvýznamnější monoestery a diestery nasycených a nenasycených uhlovodíků, volných mastných kyselin a hydroxypolyesterů.

Hlavními složkami jsou alkylestery mastných kyselin (zejména myricylester kyseliny palmitové), hlavní kyselinou je kyselina cerotová a neocerotová, hlavními alkoholy jsou myricylalkohol a cerylalkohol.

Chemické složení včelího vosku (TULLOCH, 1980)

 

 

Frakce

Podíl frakce (%) Počet složek ve frakci Poznámka
hlavní vedlejší
Uhlovodíky 14 10 (5) 66 nasycené uhlovodíky C13-39 (cca 66%)
cis-alkeny C31-33
rozvětvené uhlovodíky nemetabolizovatelné běžnými mikroorganismy
Monoestery 35 10 (7) 10 hlavně kyselina palmitová s C24-32 alkoholy
Diestery 14 6(5) 24 obsahují 15-hydroxypalmitovou kyselinu vázanou α, ω 1-dioly s palmitovou nebo nenasycenou kyselinou
Triestery 3 5 20 obsahují 2 hydroxykyseliny nebo hydroxykyselinu s diolem uprostřed
Hydroxymonoestery 4 6 (1) 20 estery diolu s kyselinou nebo hydroxykyselinou s jenosytným alkoholem (C40-50) hydroxypolyestery mají větší molekulovouhmotnost a délku řetězce
Hydroxypolyestery 8 5 20
Estery kyselin 1 7 20 hl. estery kys. 15-hydroxypalmitové s C32-44
Polyestery kyselin 2 5 20 dtto, ale řetězec je delší
Volné kyseliny 12 8(3) 10 hlavně C24, méně C26 a C28
Volné alkoholy 1 5 ?  
Neidentifikované 6 7 ?  
Celkem 100 74 >210  

 

Včelařské názvosloví

Pro včelí dílo užívají včelaři ustálené názvosloví:

- je-li vystavěno na mezistěně:

  • dílo s prázdnými buňkami – SOUŠ
  • dílo zaneseno medem, voskem či plodem – PLÁST
  • odřezky plástů nebo souší ke zpracování – VOŠTÍ
  • dílo čerstvé ještě "nepoužité" – PANENSKÉ DÍLO

- stavba ve volném prostoru bez mezistěn:

  • DIVOČINA
  • je-li divočina zanesena medem, pylem nebo plodem – STRDÍ

 


Čerpáno :
VESELÝ, Vladimír. Včelařství. Praha : Brázda, 2003.